Запитване за резервация

Настаняване


Противопоказания

  • активна белодробна туберколоза
  • злокачествени новообразувания
  • хеморагична диатеза
  • остри фебрилни състояния с уточнена или неуточнена етиология
  • хронични заболявания в стадии на обостряне
  • напреднал стадий на дихателна, сърдечно-съдова, бъбречна и чернодробна недостатъчност
  • високостепенна малигнена артериална хипертония
  • хронична исхемична болест на сърцето с ритъмни прводни харушения
  • събакутен стадий на миокарден инфаркт и нестабилна стенокардия