Запитване за резервация

Настаняване


Прием по ЗОФ

Доброволното здравно осигуряване е дейност по поемане на рискове, свързани с финансовото обезпечаване на определени здравни услуги и стоки, осъществявана от лицензирани по този Закон здравноосигурителни дружества.

СБРФРМ Димина ООД е Изпълнител по договорите със здравноосигурителните фондове, като срещу заплащане от ЗОФ, предоставяме здравна услуга по повод рехабилитация на заболяване на доброволно осигурените лица. Всички фондове определят свои координатори, с които задължително осигурените лица осъществяват връзка при необходимост от лечение. Видът на лечението се определя в зависимост от условията, залегнали в договора между съответния здравоосигурителен фонд и СБРФРМ Димина ООД.