Запитване за резервация

Регион


Вонеща вода е китно балканско селище с хълмист терен, обрасъл с дъбови, букови и габърови гори. Съществуват и млади иглолистни гори. Разположено е в котловина, където се намират реките Бистрица и Райковска.

Тук пътищата на северна и южна България се пресичат с тези на Трявна, Габрово както и Елена. Селото се намира непостредствено в началото на прохода Хаимбоаз, на около 580м над морското равнище. Отдалечено е на около 28км южно от Велико Търново.

Вонеща вода е един от всепризнатите планински курорти в България. Привлича туристи не само с красивата си природа, но и с намиращите се тук минерални води.

Вонеща вода е курортен комплекс, известен с минералните си извори, които са лечебни и са важен балнеолечебен ресурс. Температурата на минералната лечебна вода е 13 градуса със стабилни физико-химични свойства, с доказано лебечно-профилактично действие при редица заболявания.